Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek
utolsó frissítése: 2023. október 26.
Verzió: 1.0
Hatálybalépés dátuma: 2023. október 27.

Ez az adatvédelmi szabályzat leírja a , , , , email: elementor@luxuryforyounow.net, phone: irányelveit a weboldalunk ( https://luxevents.hu ) használata során gyűjtött adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozóan. (a szolgáltatás”). A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön hozzájárul adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban. Ha nem járul hozzá, kérjük, ne érje el és ne használja a Szolgáltatást.

Ezt az Adatvédelmi szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, és a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatáson. A felülvizsgált Szabályzat a felülvizsgált Irányelv Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 napon belül lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférés vagy a Szolgáltatás ezen idő utáni használata a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

 1. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK:

  Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önről:

  1. Név
  2. Email
  3. Mobil
  4. Fizetési információ
 2. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT:

  Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:

  1. Marketing/ Promóció
  2. Ügyfél-visszajelzések gyűjtése
  3. A Szerződési Feltételek érvényesítése
  4. Fizetés feldolgozása
  5. Célzott reklámozás
  6. Vevői rendelés kezelése
  7. Vitarendezés

  Ha az adatait bármilyen más célra szeretnénk felhasználni, beleegyezését kérjük, és adatait csak a hozzájárulása megérkezésekor, majd csak arra a célra használjuk fel, amely(ek)hez a hozzájárulást megadjuk, kivéve, ha a törvény.

 3. HOGYAN OSZTJUK MEG ADATAIT:

  Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve az alábbiakban leírt korlátozott esetekben:

  1. Jogalanyok
  2. Analitika
  3. Fizetés-visszaszerzési szolgáltatások

  Megköveteljük az ilyen harmadik felektől, hogy az általunk átadott személyes adatokat csak arra a célra használják fel, amelyre azokat továbbították, és ne őrizzék meg azokat az említett cél eléréséhez szükséges ideig.

  Az Ön személyes adatait a következő célokra is kiadhatjuk: (1) a vonatkozó törvények, rendeletek, bírósági végzések vagy egyéb jogi eljárások betartása érdekében; (2) a velünk kötött megállapodások érvényesítése, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is; vagy (3) válaszolni azokra az állításokra, amelyek szerint a Szolgáltatás Ön általi használata sérti harmadik felek jogait. Ha a Szolgáltatást vagy cégünket összevonják vagy felvásárolják egy másik céggel, az Ön adatai az egyik vagyontárgy, amely átkerül az új tulajdonoshoz.

 4. AZ ÖN ADATAINAK MEGŐRZÉSE:

  Személyes adatait 30 nappal a fiók megszüntetése után, vagy addig őrizzük meg nálunk, amíg azokra a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban részletezett célok teljesítéséhez szükségünk van. Előfordulhat, hogy bizonyos információkat hosszabb ideig meg kell őriznünk, például nyilvántartást/jelentést kell készítenünk a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, vagy más törvényes okokból, például törvényes jogok érvényesítése, csalásmegelőzés stb. (közvetlenül vagy közvetve) korlátlan ideig tárolható.

 5. AZ ÖN JOGAI:

  Az alkalmazandó jogtól függően jogosult lehet személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy másolatot kaphat személyes adatairól, korlátozhatja vagy tiltakozhat az adatok aktív kezelésében, kérhet tőlünk személyes adatainak megosztását (hordozását). tájékoztatást egy másik jogalany számára, visszavonja az adatainak feldolgozásához nekünk adott hozzájárulását, a törvényes hatóságnál történő panasztételi jogát, valamint az alkalmazandó törvények alapján esetlegesen releváns egyéb jogokat. E jogok gyakorlásához írjon nekünk az info@luxuryforyounow.net címre. Kérésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk.

  Leiratkozhat a direkt marketing kommunikációról vagy az általunk végzett marketingcélú profilalkotásról, ha ír nekünk az info@luxuryforyounow.net címre.

  Vegye figyelembe, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a hozzájárulását ezeknek a kívánt célokra történő feldolgozásához, előfordulhat, hogy nem tudja elérni vagy használni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez az Ön adatait kérte.

 6. COOKIE-K STB.

  Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket és az Ön választásait ezekkel a nyomkövetési technológiákkal kapcsolatban, kérjük, tekintse meg Cookie-szabályzatunkat.

 7. BIZTONSÁG:

  Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az irányításunk alatt lévő adatainak elvesztését, visszaéléseit vagy jogosulatlan megváltoztatását. A benne rejlő kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni a teljes biztonságot, következésképpen nem tudjuk garantálni vagy garantálni az Ön által nekünk továbbított információk biztonságát, és ezt saját kockázatára teszi.

 8. PANASZ / ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

  Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a nálunk elérhető adatainak feldolgozásával kapcsolatban, forduljon panaszkezelési referensünkhöz a Garagoly Márta, Budapest, Leányka u. 34., email: info@luxuryforyounow.net. Aggályait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A CookieYes segítségével generált adatvédelmi szabályzat .